හිස_බැනරය
විටමින් නිෂ්පාදන

විටමින් නිෂ්පාදන

සුනඛයින් සඳහා විටමින් නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඒවා නැවුම් පලතුරු + නැවුම් මස්, මස් සහ එළවළු සමඟ ඒකාබද්ධව, පෝෂණයෙන් පොහොසත්, අතින් සාදන ලද, වර්ණ ගැන්වීම්, කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය සහ ආකලන නොමැත.විටමින් සුනඛ ආහාර බල්ලෙකුගේ හෘද සෞඛ්‍යය ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය.මෙම අත්‍යවශ්‍ය විටමින් බලු පැටවුන්ට නිසි හෘද පේශි වර්ධනය කිරීමට සහ වැඩිහිටි සුනඛයන්ගේ සාමාන්‍ය හෘද ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ.