හිස_බැනරය
අපගේ සේවාව
1509958251177194_03

OEM පැකේජය

ඔබට අප විසින් මුද්‍රණය කර ඇසුරුම් කරන ලද ඔබේම ලේබලයක් තිබිය හැක.

1509958251177194_06

අභිරුචි නිෂ්පාදන

අපට චීන සුරතල් සතුන්ගේ ආහාර පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය තිබේ, ජපන් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන විශේෂඥයින් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න.

1509958251177194_08

උසස් හා ස්ථාවර නිෂ්පාදන ගුණත්වය

1998 සිට ආරම්භ කරන්න, සුරතල් ආහාර නිෂ්පාදනයේ වසර 16 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත

1509958251177194_10

නියමිත වේලාවට භාරදීම

1509958251177194_12

තරඟකාරී මිල

1509958251177194_14

විශේෂ අලෙවියෙන් පසු සේවා කණ්ඩායම