හිස_බැනරය
අපගේ වෙළඳ නාම
අපේ Brand1

අපගේ වෙළඳ නාම

රැකියා විමසීම් සඳහා:
+86-536-5855263
emma@tianchengfood.com
doriswu@tianchengfood.com

අපගේම සන්නාමය වන LUSCIOUS සහ KINGMAN හි විශිෂ්ට තත්ත්වයෙන් සහ කීර්තියෙන් යුත් සුරතල් ආහාර, බීජිං, ෂැංහයි, ෂෙන්සෙන්, චෙන්ග්ඩු සහ අනෙකුත් නගරවල මෙන්ම Wal-Mart, Carrefour, Pokka, Vanguard වැනි නගරවලද ප්‍රචලිත ගෘහ වෙළඳපොලේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. Jusco, Lotus, RT-Mart සහ අනෙකුත් සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයන්.2012 දී Luscious, Internet Top Ten Pet Brand දිනාගෙන ඇත.2013 දී, ජනප්‍රිය පාරිභෝගික සන්නාම සහ 17 වැනි චීන ජාත්‍යන්තර සුරතල් සතුන් තේරීමේ සම්මානය දිනා ඇත.