හිස_බැනරය
බිස්කට් මාලාව

බිස්කට් මාලාව

තෝරාගත් ගොවිපල තිරිඟු, සෞඛ්‍ය සම්පන්න කිරි ප්‍රභවයන්, මුහුදු පැලෑටි කුඩු, හරිත තේ, බිත්තර, ආදියෙන් සාදන ලදී. අඩු මේද, අඩු ලුණු, ඉහළ කැල්සියම්, ඉහළ ප්‍රෝටීන්, මුඛයේ දිය වේ, හොඳ රසකාරක ගුණයක් මස් සහ එළවළු සුරතල් සතුන් ආහාරයට ගැනීමට උපකාරී වේ. හොඳින්